Te koop bij bol.com

‘Met het project Beweeg me wil ik de geschiedenis vastleggen van de inwoner en bezoeker van Bergen op Zoom anno 2015-2020 aan de hand van wat hen beweegt. Een persoonlijk voorwerp is leidraad voor het gesprek en het portret wat er op volgt. Binnen die geschiedenis vinden ook de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het leek mij interessant ook dit deel vast te leggen. Als kunstenaar kijk ik naar ontwikkelingen in de samenleving. Ik zie dat de mogelijkheid te stemmen, met name lokaal (te) weinig benut wordt en er een verharding heeft opgetreden tussen de zogenaamde ‘gewone’ mens en politiek. Met ‘Beweeg me Politiek’ heb ik geprobeerd het beeld van de politici persoonlijker te maken, door hen te vragen wat hen beweegt zich in te zetten voor die lokale politiek. Waar komt het vandaan? Waar gaat hun hart sneller van kloppen? Wat beweegt hen? Ik heb IEDEREEN die zich in de gemeente Bergen op Zoom verkiesbaar heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitgenodigd zich te laten portretteren met de vraag: “Wat beweegt je actief te zijn in de lokale politiek”. Ik zag het als mijn taak onafhankelijk te zijn en was niet geïnteresseerd in partijprogramma’s, wel in de mens en zijn/haar persoonlijke motivatie. Niet gehinderd door partijkleur, of aannames kreeg elke politicus de gelegenheid de menselijke kant van zijn/haar overwegingen te delen. Na elk interview van een uur maakte ik een portret , mijn visie op het gesprek.

Hoewel het soms een uitdaging was heb ik vooral veel geleerd en genoten van deze gesprekken. De ervaren politicus was hier en daar op zijn hoede, waardoor ik wat dieper moest graven, terwijl de jongeren soms nog niet wisten wat het is wat hen beweegt. Gaanderweg zag ik overeenkomsten in waar de beweegredenen vandaan kwamen; vanuit een politiek nest, het verenigingsleven, geloof, hoop en liefde, mensen uit het bestuurs- en bedrijfsleven, mensen-mensen, vanuit creativiteit, geschiedenis, uit een gevoel van verantwoordelijkheid of juist saamhooorigheid, vanuit onderwijs en innovatie en mensen die al op jonge leeftijd hebben moeten knokken om het hoofd boven water te houden, dat nooit hebben verleerd en het nu inzetten ten gunste van de maatschappij. Kortom, allemaal mensen, zoals jij en ik, gevormd en gedreven door het leven. De afgelopen maanden hebben me geleerd dat iedereen de beste bedoelingen heeft, de overeenkomsten groter zijn, dan de verschillen en iedereen zijn of haar kwaliteiten heeft. Met dit boek sluit ik welliswaar het project Beweeg me Politiek af, de mensen zullen een blijvende indruk achterlaten. Ik had dit project niet kunnen doen zonder de politici die hebben deelgenomen. Ze hebben zich opengesteld en het vertrouwen in mij gehad hun verhalen met mij te delen, waarvoor dank. Speciale dank gaat uit naar de griffier Kees Terstappen, met zijn enthousiasme en inzet heeft hij me enorm geholpen. ‘ Annemarieke van Peppen over het project “Beweeg me-Politiek”