We vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe we de dingen op dit moment aanpakken en welke stappen we nemen om de stichting te professionaliseren:

Bestuur

Vanaf de oprichting van de stichting hanteren wij het standaard bestuursmodel waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. Dit bestuursmodel past op dit moment goed bij onze omvang, maar wij sluiten niet uit dat we in de toekomst overgaan naar een ander bestuursmodel. Tijdens de bestuursvergaderingen evalueren we regelmatig of het huidige bestuursmodel nog bij ons past. 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden; voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit willen we graag uitbreiden naar 4 of 5 bestuursleden, zodat we de taken onderling kunnen verdelen en we meer creatieve input krijgen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich willen inzetten als bestuurslid en de doelstellingen van de stichting kunnen onderschrijven. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen takenpakket naast het gezamenlijk professionaliseren van de stichting. Daar krijgen wij al enkele maanden ondersteuning bij van een aspirant-bestuurslid.

Besluitvorming

We vergaderen nu één keer per maand anderhalf uur om de vaart erin te houden en interne deadlines tastbaar te maken. Uiteindelijk zal deze frequentie omlaag gaan, omdat het bestuur nu ook additionele taken op zich neemt. Denk hierbij aan het bijschaven van projectplannen en het schrijven van subsidie aanvragen. Deze taken willen we uiteindelijk uitbesteden of  overhevelen naar een ander orgaan binnen of buiten de stichting. 

We zijn bezig met het vormgeven van een ‘liniaal’ om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen. Een liniaal zorgt ervoor dat we projecten ondersteunen en mogelijk maken die passen bij het doel van de stichting en het zorgt ervoor dat we de kwaliteit van subsidieaanvragen kunnen garanderen. Daarnaast maakt dit het beoordelingsproces transparanter en minder arbeidsintensief. Nu dient iedere aanvraag uitvoerig te worden besproken met alle bestuursleden samen en dient alles afzonderlijk te worden afgewogen. Een liniaal gaat ons daarin meer richting geven. Het ontwikkelen van het liniaal vinden we als stichtingsbestuur ook belangrijk, omdat we de beoordeling van subsidieaanvragen uiteindelijk willen overlaten aan een adviescommissie die aan het bestuur een eerste advies zal geven over een subsidieaanvraag.

Brainstorm

Wij zijn niet voor niks bestuursleden bij Stichting Atelier van Peppen. We willen graag een bijdrage leveren aan het culturele veld, bruggen bouwen en verbinden. Daarom prikkelen wij graag na iedere vergadering onze eigen creativiteit door middel van een brainstormsessie. De inhoud hiervan is altijd anders. Zo bespreken we in deze sessies bijvoorbeeld ontwikkelingen in het culturele veld, binnengekomen projectplannen die nog bijgeschaafd moeten worden, maar staan we ook open om mee te denken over het vormgeven van nieuwe projecten. Daarnaast ontwikkelen we zelf ook wel eens een projectplan in samenwerking met een kunstenaar. Door middel van deze brainstromsessies kunnen we onze expertise en kennis op het culturele vlak met elkaar en met kunstenaars te delen.

Codes

Wij handelen volgens de Fair Practise Code, Code Diversiteit & Inclusie en Governance Code, omdat we dit als Stichting belangrijk vinden. Zie hiervoor het document De Codes

Mocht je nog vragen hebben over onze werkwijze neem dan contact op met onze voorzitter, via voorzitter@ateliervanpeppen.nl. We lichten bovenstaande graag (persoonlijk) toe!