Stichting Atelier van Peppen heeft als doel het ondersteunen en mogelijk maken van kunstprojecten, tentoonstellingen, exposities en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Atelier van Peppen wil het verschil maken door je mee te nemen, gewild of ongewild, om anders naar de samenleving te kijken.

Wij handelen volgens de Fair Practise Code, Code Diversiteit & Inclusie en Governance Code, omdat we dit als Stichting belangrijk vinden. We zijn dit nog aan het implementeren in onze werkwijze. Wilt u hier meer informatie over, mail dan naar voorzitter@ateliervanpeppen.nl.

Stichting Atelier van Peppen aims to support and facilitate art projects, exhibitions and the performance of all further actions that are related to this in the broadest sense or that can be conducive to this.

Stichting Atelier van Peppen wants to make a difference by taking you, willingly or unintentionally, to look at society differently.