Het Bestuur

Claartje Rijkers
Voorzitter

Theo Janssen
Penningmeester

Jos Peters
Algemeen bestuurslid